ODBIORY TECHNICZNE

Odbiór mieszkania i nieruchomości

Warto zadbać o swoje bezpieczeństwo przy kupnie nieruchomości i dokonać odbioru zakupionej nieruchomości z profesjonalistą. Co do zasady odbioru możemy również dokonać samodzielnie jeżeli czujemy się na siłach i mamy pewne doświadczenie. Jednak w przypadku znalezienia usterki może być problem z dowiedzeniem ich prawdziwości w oparciu o przepisy prawa budowlanego i deweloper będzie podważał naszą opinię.

Dlatego w naszej firmie zatrudniamy przede wszystkim osoby z uprawnieniami budowlanymi i dużym doświadczeniem, których opinia będzie wiążąca w przypadku sporu z deweloperem.

Jak przygotować się do odbioru mieszkania i nieruchomości

O zbliżającym terminie odbioru dowiemy się z umowy deweloperskiej chociaż zapewne deweloper przypomni nam o zbliżającym się terminie drogą mailową. Zwykle deweloper musi zachować termin 7 lub 14 dni od wezwania do odbioru mieszkania. Przed tym terminem dobrze jest odświeżyć sobie zapisy z umowy deweloperskiej, zapoznać się z zakresem prac do wykonania oraz rysunkami z projektu.

W trakcie odbioru

W trakcie odbioru pomagamy w ocenie technicznej wykonanych robót, oceniamy zgodność mieszkania z rzutami. Pomagamy ustalić również stopień trudności w usunięciu usterek, a co za tym idzie doradzamy czy wstrzymać się z decyzją o podpisaniu protokołu do czasu usunięcia nieprawidłowości. Warto mieć świadomość że jeśli niedociągnięć jest sporo, to odbiór może przeciągnąć się ponad standardową godzinę wyznaczaną przez dewelopera. Deweloper w ciągu 14 dni ma czas aby odnieść się do wpisanych do protokołu wad i  usterek. W terminie 30 dni od dokonania odbioru ma czas na usunięcie usterek na swój koszt.

Co sprawdzamy podczas odbioru mieszkania

– zgodność z projektem

– jakość użytych materiałów zgodnie z umową deweloperską

– powierzchnie poszczególnych pomieszczeń oraz całej nieruchomości

– pionowość wykonanych okładzin ściennych (płytki, tynk, zabudowy GK)

– poziom wykonanych posadzek (goła wylewka lub w stanie wykończonym płytkami, panelami, parkietem)

– kąty proste ścian i ich krzywiznę

– jakość wykonanych okładzin (tynków, gładzi, płytek)

– zgodność z projektem rozmieszczenia punktów instalacji wod-kan i elektrycznej

– wentylację oraz nawiewniki w oknach i ścianach

– poprawność zamontowania drzwi i okien oraz czy nie są uszkodzone i porysowane

– parapety zewnętrze i wewnętrzne (jakość osadzenia i zarysowania)

– Elewację zewnętrzną wraz z rynnami i rurami spustowymi

– zagospodarowanie (kostka brukowa, ogrodzenie, krawężniki)

– balkony, tarasy

– grzejniki

– Poprawność wprowadzonych zmian lokatorskich

Co po odbiorze mieszkania?

Po skończonym odbiorze otrzymacie Państwo od nas protokół z wykazem wszystkich wad i usterek, który może stanowić załącznik do protokołu odbioru usterkowego spisanego z deweloperem.

Pomagamy również jeśli potrzeba na tzw. Odbiorze pousterkowym. Koszt odbioru pousterkowego jest dużo niższy od pierwszego przeglądu

Pracujemy w oparciu o Polskie Normy i Przepisy

PN-B-10110:2005 Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie.
Zasady wykonywania i wymagania techniczne .
PN – 70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe.
Wymagania i badania przy odbiorze.
PN – 70/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne.
Wymagania i badania przy odbiorze.
PN – 72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki.
Wymagania i badania przy odbiorze.
PN – 53/B-10145 Podkład pod posadzki. Posadzki z płytek kamionkowych,
lastrykowych i klinkierowych.
PN – 76/8841-22 Podkład pod posadzki.
Posadzki z parkietu i paneli podłogowych.
PN – 75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych.
Wymagania i badania przy odbiorze.
PN – EN/1279-1:2005(U) Szkło w budownictwie. Szyby zespolone izolacyjne.
PN – 88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
Instytut Techniki
Budowlanej
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru
Robót Budowlanych:
A. Roboty ziemne i konstrukcyjne
B. Roboty wykończeniowe
C. Roboty instalacyjne

 Najczęstsze usterki podczas odbioru mieszkania

Poniżej przedstawiamy przykłady kilku usterek, które zostały wykryte podczas wykonanych przez nas odbiorów mieszkania i innych nieruchomości wykończonych standardem deweloperskim.

Często spotykanym problemem jest brak pionowości tynków, poziomu wylewek cementowych oraz kątów prostych w narożnikach:

Na poniższych zdjęciach widzimy braki w wyposażeniu okien tj. zaślepka odwodnienia ramy oraz zaślepka zawiasu. Wiele do życzenia pozostawia również czystość wykonania prac na jednym ze zdjęć:

Jeszcze nie mieliśmy odbioru na którym nie byłoby kilku rys na szybach lub na ramach okiennych lub drzwiowych:

 

Warto również zwrócić uwagę na detale wykonania elewacji, szczególnie w obrębie szpalet okiennych:

Usterka poniżej może spowodować poważne szkody w przyszłości. Widzimy na niej nieszczelność w izolacji przeciwwodnej pod oknem tarasowym

Szybkie tempo robót w połączeniu z zaniedbaniami w wietrzeniu pomieszczeń może doprowadzić do pojawienia się wysoleń na tynkach oraz w przypadku niskiej jakości narożników tynkarskich do pojawienia się rdzy:

Na koniec rzadka niespodzianka. Pozostawiona przez ekipę w rozdzielaczu C.O. pamiątkowa butelka, niestety pusta.

Używamy profesjonalnego sprzętu

Cennik usług:

  • do 50m2 stan deweloperski – 320 zł
  • 50m2 do 100m2 stan deweloperski – 370 zł
  • 100m2 do 200m2 stan deweloperski – 450 zł