NADZÓR BUDOWY

Nadzór budowy: Kierownik Budowy czy Inspektor nadzoru?

Wielu początkujących inwestorów podejmujących decyzje o budowaniu nie wie kogo tak naprawdę potrzebuje aby skutecznie zrealizować swoje zamierzenie.

W klasycznym ujęciu Kierownik Budowy to osoba odpowiedzialna za REALIZACJĘ procesu budowlanego zgodnie z pozwoleniem na budowę, natomiast Inspektor nadzoru jak sama nazwa wskazuje NADZORUJE tą realizację.

Ta sama osoba NIE MOŻE pełnić jednocześnie funkcji kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego. Osoby pełniące te funkcje nie powinny też być ze sobą powiązane – każda z nich patrzy na budowę z innego punktu widzenia. Kierownik zazwyczaj reprezentuje wykonawcę, natomiast inspektor – inwestora.

O ile przy realizacji dużych projektów zwykle nikt nie ma problemu ze zrozumieniem powyższego podziału obowiązków, tak przy budowie np. DOMÓW JEDNORODZINNYCH często Inwestorzy czują się zagubieni. Zwykle (choć nie zawsze) w przypadku małych inwestycji funkcja INSPEKTORA NADZORU nie jest wymagana prawem. W związku z tym, nie ma co dziwić się Inwestorom, że ograniczają się jedynie (zgodnie z prawem) do powołania KIEROWNIKA BUDOWY, który de facto nie organizuje prac firmy wykonawczych, nie deleguje zadań, nie zamawia materiałów, a tak naprawdę pełni zadania polegające na sprawdzeniu poprawności wykonanych prac czyli właśnie Inspektora Nadzoru w ujęciu klasycznym.

Warto więc zapamiętać, że w świetle prawa każda budowa musi mieć KIEROWNIKA BUDOWY, a tylko niektóre INSPEKTORA NADZORU. Wielu wykonawców oferuje w cenie usługi swojego KIEROWNIKA BUDOWY, jednak aby mieć pewność, że nasze interesy są chronione, warto zatrudnić INSPEKTORA NADZORU inwestorskiego.

KIEROWNIK BUDOWY:

Na każdej budowie musi być osoba, która będzie kierowała robotami budowlanymi. Prawo nie przewiduje taryfy ulgowej dla żadnych obiektów. A zatem niezależnie od tego, czy zamierzamy wybudować okazałą rezydencję, czy też garaż lub domek letniskowy składany z gotowych elementów, musimy zaangażować kierownika budowy. Jest to osoba, która pokieruje budową i poprowadzi dokumentację przebiegu robót.

INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO

Z inspektorem nadzoru inwestorskiego sprawa wygląda inaczej. Jest to osoba, która ma na budowie chronić interesy inwestora, czyli dbać o dobrą jakość wykonywanych prac, a także wyłapywać wszelkie nieprawidłowości podczas budowy domu. Prawo budowlane nie wymaga zatrudniania inspektora przy budowie domów jednorodzinnych lub innych niewielkich obiektów (na przykład garaży, budynków gospodarczych).

Zatrudnienie inspektora nadzoru inwestorskiego jest obowiązkowe jedynie w przypadku dużych i skomplikowanych budynków (wysokich bloków czy biurowców), a także obiektów mogących mieć wpływ na środowisko (na przykład zakładów przemysłowych). Niekiedy banki udzielające kredytu bądź organ wydający pozwolenie na budowę domu jednorodzinnego mogą jednak wymagać, aby nadzorował ją inspektor. Wtedy przez inspektora sprawdzają postęp robót, stopień ich zaawansowania.

KTO MOŻE BYĆ KIEROWNIKIEM, KTO INSPEKTOREM?

Zarówno kierownikiem budowy, jak i inspektorem nadzoru inwestorskiego może być tylko osoba z uprawnieniami wykonawczymi (są jeszcze uprawnienia projektowe)

Aby zostać inspektorem nadzoru inwestorskiego należy posiadać odpowiednią wiedzę i doświadczenie. Zwykle pierwszym i naturalnym etapem kariery jest praca na budowie na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót, a stanowisko inspektora nadzoru obejmowane jest przez inżynierów z większym doświadczeniem.

Samodzielna funkcja techniczna inspektora nadzoru inwestorskiego wymaga oprócz posiadania uprawnień budowlanych, również bycia czynnym członkiem samorządu zawodowego oraz posiadać niezbędne ubezpieczenie OC.